Janus endurhæfing og Háskóli Íslands

Heiður er að greina frá neðangreindri frétt sem birt er með góðfúslegu leyfi Háskóla Íslands, ásamt myndum en fréttin birtist á heimasíðu háskólans þann 29. apríl síðastliðinn.

Samstarf um nám og rannsóknir í starfsendurhæfingu

Háskóli Íslands og Janus endurhæfing gerðu fyrr í mánuðinum samstarfssamning til þriggja ára sem gerir m.a. nemendum við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands kleift að sækja bæði starfsnám og vinna rannsóknir hjá Janusi endurhæfingu. Jafnframt hyggjast aðilarnir tveir vinna saman að stefnumótun um vísindarannsóknir og þróunarverkefni á sviði starfsendurhæfingar.

Samningin undirrituðu þau Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, og Kristín Siggeirsdóttir, framkvæmdastjóri Janusar endurhæfingar, í Háskóla Íslands að viðstöddum fulltrúum Félagsráðgjafardeildar og Janusar endurhæfingar.

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, og Kristín Siggeirsdóttir, framkvæmdastjóri Janusar endurhæfingar, handsala samninginn. MYND/Kristinn Ingvarsson

Félagsráðgjafardeild hefur frá því í fyrrahaust boðið upp á framhaldsnám í starfsendurhæfingu í samvinnu við Heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Náminu er ætlað að koma til móts við þarfir fyrir sérhæfða þekkingu og færni á sviði starfsendurhæfingar og styrkja fræðilegan grunn, hugmyndafræði og faglega nálgun. Um er að ræða diplómanám sem ætlað er fólki úr ýmsum faggreinum sem vinna við ráðgjöf, meðferð, kennslu og stuðningsþjónustu á sviði starfsendurhæfingar og tengdra greina.

Janus endurhæfing er til húsa að Skúlagötu og hjá fyrirtækinu starfa hátt á fjórða tug sérfræðinga sem vinna að því að aðstoða fólk til að komast á vinnumarkaðinn og fyrirbyggja varanlega örorku.

Með samningi Háskóla Íslands við Janus endurhæfingu er enn styrkari stoðum skotið undir nám í starfsendurhæfingu enda er ætlunin að nýta í sameiningu sérþekkingu, kunnáttu, efnivið og aðstöðu sem samningsaðilar búa yfir. Markmið samningsins eru enn fremur að stuðla að framgangi vísindarannsókna í starfsendurhæfingu, þróun starfsendurhæfingar og nýsköpunar innan fagsins, styrkja nýliðun félagsráðgjafa innan starfsendurhæfingar og efla almenn tengsl Félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands og Janusar endurhæfingar.

Samkvæmt samningnum getur Félagsráðgjafardeild leitað til Janusar endurhæfingar um leiðbeiningu nemenda í starfsþjálfun og mun Janus endurhæfing leitast við að taka á móti einum nema á hverju starfsþjálfunartímabili. Jafnframt hyggjast deildin og Janus endurhæfing vinna saman að því að skapa aðstöðu fyrir rannsóknatengt nám í í starfsendurhæfingu þar sem nemendum gefst kostur á að vinna lokaverkefni sem tengist starfi Janusar endurhæfingar. Samningurinn kveður enn fremur á um að starfsmönnum Janusar endurhæfingar verði boðin akademísk gestastörf við Félagsráðgjafardeild uppfylli þeir faglegar kröfur þar um. Ætlunin er einnig að vinna að sameiginlegri stefnumótun um vísindi og rannsóknastörf sem tengjast markmiðum samningsins með það í huga að efla akademískt rannsókna- og vísindastarf og styrkja starfsemi Janusar endurhæfingar.

Fjögurra manna samstarfsnefnd, sem skipuð er tveimur frá fulltrúum frá Félagsráðgjafardeild og tveimur frá Janusi endurhæfingu, hefur umsjón með samningnum sem eins og fyrr segir er til þriggja ára.

Fulltrúar Háskóla Íslands og Janusar endurhæfingar við undirritun samningsins fyrr í mánuðinum. Frá vinstri: Steinunn Hrafnsdóttir, dósent og varadeildarforseti Félagsráðgjafardeildar, Sigurveig H. Sigurðardóttir, dósent og deildarforseti Félagsráðgjafardeildar, Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, Kristín Siggeirsdóttir, framkvæmdastjóri Janusar endurhæfingar, Vilmundur Guðnason, forstöðumaður vísinda hjá Janusi, Elín Blöndal, lögfræðingur á rektorsskrifstofu Háskóla Íslands, og Þórður Kristinsson, ráðgjafi á rektorsskrifstofu. MYND/Kristinn Ingvarsson

 

 
Scroll to Top