Janus endurhæfing

Um Janus endurhæfingu

Nokkur orð um starfsemina

Hjá Janusi endurhæfingu fer fram fjölbreytt starfs- og atvinnuendurhæfing. Markmið starfseminnar er að aðstoða fólk við að komast á vinnumarkaðinn og fyrirbyggja varanlega örorku.

Hjá Janusi endurhæfingu starfa hátt í þrjátíu sérfræðingar fyrir utan aðra utanaðkomandi. Unnið er í þverfaglegum teymum.

Hver þátttakandi fær tengilið sem er fagaðili og á bak við hann er þverfaglegt teymi. Þátttakandinn setur sér einstaklingsmiðuð markmiði sem taka mið af þörfum hans og stefnu í samvinnu við tengilið og nýtur stuðnings þverfaglegs teymis Janusar endurhæfingar til að fylgja þeim eftir.

Um leið og þátttakandinn vinnur að markmiðum sínum fer fram reglulegt mat á stöðu hans, endurskoðun á markmiðum og árangri ásamt gerð nýrra markmiða, allt eftir þörfum hverju sinni.

Þátttakandanum standa til boða einstaklingsviðtöl eftir þörfum við starfsmenn Janusar endurhæfingar, með það að leiðarljósi að styðja við þau markmið sem hann vill ná.

Endurhæfingin fer fram í húsnæði Janusar endurhæfingar, hjá ýmsum samstarfsaðilum Janusar endurhæfingar auk starfsþjálfunar á vinnumarkaðnum og í hinum ýmsu skólum.

Janus endurhæfing er í samvinnu við marga aðila og stofnanir. Má sem dæmi nefna; Heilsugæsluna, Virk starfsendurhæfingarsjóð, Landspítalann, Tækniskólann – skóla atvinnulífsins, World Class og Umboðsmann skuldara.

Ár starfrækt
0 +
Starfsmenn
0 +
Þátttakendur frá upphafi
0 +
Fræðigreinar birtar
0 +

Starfsemin

Hjá Janusi endurhæfingu fer fram fjölbreytt starfs- og atvinnuendurhæfing.

Í Janusi endurhæfingu er unnið í þverfaglegum teymum. Faglegu starfi Janusar endurhæfingar er stjórnað af heilbrigðisstarfsfólki. Að starfinu koma einnig aðrir sérfræðingar, innan og utan Janusar endurhæfingar, allt eftir þörfum hvers og eins þátttakanda.

Hver þátttakandi fær tengilið sem heldur utan um endurhæfinguna með honum.

Þátttakandinn og tengiliðurinn setja saman einstaklingsmiðaða dagskrá sem samanstendur af þeim námskeiðum sem í boði eru hverju sinni, þeirri dagskrá sem þátttakandinn er að stunda utan Janusar endurhæfingar ef einhver er, svo sem nám eða hlutastarf, auk þess sem honum bjóðast viðtöl við lækna Janusar endurhæfingar og einstaklingsmeðferð sálfræðinga svo nokkuð sé nefnt.

Fjölbreitt úrval námskeiða, fræðslu- og meðferðarhópa er í boði (sjá stundarskrá) hverju sinni. Endurhæfingunni er skift í 6 vikna lotur. Í hverri lotu er boðið upp á ný og spennandi námskeið. Þannig er tryggt að stígandi sé í endurhæfingunni og þátttakandinn hvattur til að taka ný skref í átt að markmiðum sínum. Á námskeiðunum er m.a. unnið með daglega iðju og virkni, rútínu og venjur, tilfinningastjórnun, samskiptafærni, eigin umsjá, ýmiskonar hreyfingu og líkamsrækt, núvitund, félagslega virkni, meðvirkni og tómstundir.

Ýmsir meðferðahópar eru í gangi hverju sinni.

Starfsemin er fjármögnuð með gerð þjónustusamnings við starfsendurhæfingarsjóðinn Virk.

Saga Janusar endurhæfingar

Janus endurhæfing var stofnuð árið 2000 vegna fjölgunar öryrkja í þjóðfélaginu og skorts á úrræðum fyrir þá einstaklinga sem höfðu dottið af vinnumarkaði sökum heilsubrests.
Starfsemin hófst sem tilraunaverkefni til þriggja ára. Verkefnið tókst vel og var í framhaldinu tekin ákvörðun um að halda áfram. Markmið starfseminnar var og er að endurhæfa einstaklinga með skerta starfsgetu aftur út í atvinnulífið eða nám með stuðningi þverfaglegs teymis.

Mikil undirbúningsvinna hafði átt sér stað áður en atvinnuendurhæfingin tók til starfa í janúar árið 2000 og fyrstu þátttakendurnir byrjuðu. Sameinaði lífeyrirsjóðurinn studdi við undirbúninginn og styrkveiting kom frá Heilbrigðisráðuneytinu. Þátttakendum var vísað í endurhæfinguna af lífeyrirsjóðum og stéttarfélögum fyrstu árin. Árið 2007 drógu lífeyrisjóðirnir og stéttarfélög sig út úr starfseminni. Stofnað var eignarhaldshlutafélag og gerður þjónustusamningur við Heilbrigðisráðuneytið um þjónustu. Þverfaglegt teymi Janusar endurhæfingar gerði einnig endurhæfingamöt fyrir Tryggingastofnun ríkisins í nokkur ár. Árið 2011 var gerður samningur við starfsendurhæfingarsjóðinn Virk um þjónustu.

Starfsemi Janusar endurhæfingar var til húsa í Iðnskólanum í Reykjavík, nú Tækniskólanum-skóla atvinnulífsins, fyrstu níu árin en góð og farsæl samvinna hefur verið við stjórnendur og starfsmenn skólans frá byrjun. Hugmyndafræðin var sú að deildir skólans og það námsefni sem þar var kennt væri góður undirbúningur fyrir endurkomu á vinnumarkaðinn. Kennarar við ýmsar deildir skólans kenndu þátttakendum Janusar endurhæfingar oftast í lokuðum hóp en einnig með öðrum nemendum skólans. Þessi samvinna mennta-og heilbrigðiskerfis var nýjung á þessum tíma.

Eftir efnahagshrunið 2008 jókst eftirspurn í þjóðfélaginu eftir úrræði fyrir fólk með skerta starfsgetu sem misst hafði vinnuna. Þátttakendum í Janusi endurhæfingu fór fjölgandi og þörf var á að stækka starfsemina til að geta tekið á móti fleiri þátttakendum. Stærsti hluti hennar var fluttur úr húsnæði skólans en hluti starfseminnar var þar áfram fram til vorsins 2019.

Árið 2011 flutti starfsemin á Skúlagötu 19 í stærra húsnæði sem rúmaði vel aukin umsvif starfseminnar.

Scroll to Top